Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. július 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest, VIII. kerület, Luther u. ……………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.2. A Budapest VIII. kerület Salgótarjáni utca ……………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.3. Javaslat „Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő napközi otthonos óvodák karbantartása, felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Beszerzések
2.1. Javaslat a „Hálózati központi adattároló egység szállítása és üzembe helyezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Javaslat a másodbeépítésű térfigyelő kamerák felhasználására kiírt pályázat eredményének megállapítására
3.2. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Szigony utcában tervezett 11 kV-os földkábel létesítéshez
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin projekt IV. üteméhez kapcsolódó, 1 kV és 10 kV földkábel hálózat rendezési munkákhoz
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Teleki László téren tervezett BKK jegy- és bérletkiadó automata villamosenergia ellátás kiépítéséhez
3.6. Tulajdonosi hozzájárulás a Bernecker Kft. kérelmére, pollerek ideiglenes eltávolításához
3.7. Javaslat használati szerződés megkötésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel
3.8. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítására (
3.9. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítására (SÜRGŐSSÉGI, HELYSZÍNI)
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretében telekalakítási kérelmek benyújtására
4.2. Javaslat az Európa Belvárosa Program II. keretében kiírt Belsőudvar Program pályázat eredményének megállapítására
4.3. Javaslat az MNPIII „T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv”, a „T3/4 99-es busz kísérleti projekt” és a „G2/4 Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás” projektekkel kapcsolatos szerződések módosításának elfogadására
5. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
5.1. Üres nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
5.2. A Budapest VIII., József krt. 52-56. szám alatti földszinti, 35636/0/A/5 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
5.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (3 db)
5.4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
5.5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (MÁV-lakótelep)
5.6. A Budapest VIII., Népszínház utca 18. szám alatti, 34677/0/A/4 helyrajzi számú üzlethelyiségre megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása és a foglaló tárgyának meghatározása
5.7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db) – BM szolgálati lakás
5.8. Üres nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése (4 db)
5.9. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
5.10. Az ALZAMZAM Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 19. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.11. ……………………… magánszemély, valamint ………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Bíró L. u. 30-32. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
5.12. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2015 évre történő engedélyezésére (négy civil szervezet)
5.13. A Józsefvárosi Szabadidős Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 3-5. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre, valamint a bérleti díj kedvezményes összegen történő megállapítására
5.14. TERRA PEST Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Fecske u. 15. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.15. Multi Profi Kft. bérlő és a ZIZI NYOLC Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss J. u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
5.16. Mena Group Trade Kft. bérlő tevékenységi kör módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.17. Fényes Zoltánné egyéni vállalkozó új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.18. Javaslat a Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
5.19. Javaslat a Budapest VIII., Rákóczi út 51. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
5.20. Javaslat a Budapest VIII., Rákóczi út 55. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására, és újbóli pályázatra történő kiírásra
5.21. New Krokodile Kft. bérlő tevékenységi kör módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.22. A VARÁZSSZÓ-TAN Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Szentkirályi u. 23. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.23. Javaslat a Budapest VIII., Víg u. 32. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
5.24. Engedményezési szerződés jóváhagyása
5.25. Javaslat a Budapest VIII., Tömő u. …………….. szám alatti lakásra vonatkozóan ………………… bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
5.26. Javaslat a Budapest VIII., Szigony u. …………….. szám alatti lakás jogcím nélküli lakáshasználójának – ……………………….. – elhelyezésére vonatkozóan
5.27. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti Társasházzal történő peren kívüli megállapodás megkötésére
5.28. Javaslat a Budapest VIII. kerület Szigony utca 18. szám alatti Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vihar okozta tetőkár helyreállítására
6. Egyebek
6.1. Javaslat kerékpárok ingyenes tulajdonba adására
6.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Magdolna Negyed Program III. üteméhez kapcsolódó, térfigyelő kamerák telepítési és elektromos hálózatba kötési munkákhoz
6.3. Javaslat a 116/A tömbre vonatkozó tervezési szerződés módosítására
6.4. Hozzájárulás a Józsefvárosi Önkormányzat gépjárművének ingyenes használatba adásához (SÜRGŐSSÉGI, HELYSZÍNI)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok