Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. július 31.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat „Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő napközi otthonos óvodák karbantartása, felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.2. A Budapest VIII. kerület Salgótarjáni utca ……………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében a II. János Pál pápa téri játszótér felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Beszerzések
3.1. Javaslat a „Hálózati központi adattároló egység szállítása és üzembe helyezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3.2. Javaslat a „Hirdetési szolgáltatás beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
4. Gazdálkodási Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítására
4.3. Javaslat a TÁ-TI-KA óvoda (Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 15.) tető felújítására
5. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
5.1. Multi Profi Kft. bérlő és a ZIZI NYOLC Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss J. u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
5.2. Javaslat a Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
5.3. Javaslat a Budapest VIII., Nap u. 10. szám alatti társasház közös tulajdonú tetőterének értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
6. Egyebek
6.1. Javaslat a 116/A tömbre vonatkozó tervezési szerződés módosítására
6.2. Javaslat a Baross utca 135. sz. (Orczy Udvar) társasházzal kötött használati megállapodás módosítására
6.3. Javaslat az MNPIII. projekt során megkötött „Vállalkozási szerződés tervezési, útépítési és iskolaépület lábazat vízszigetelési munkálatok elvégzésére” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok