Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. szeptember 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest VIII. kerület Rákóczi út …………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.2. Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése keretében eszközbeszerzés szállítási szerződés keretében a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt során” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések és a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító szám) projekthez „PACS rendszer upgrade” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány Program távközlési hálózat bővítési munkáihoz
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program IV. ütemében létesülő K4 jelű irodaház villamos energia ellátását biztosító 10 kV-os kábelek létesítéséhez
3.3. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a „JÁTSZÓTÁRSAK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása” című program felújítási munkáival kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátására
5. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
5.1. Hozzájárulás a Budapest VIII., Horánszky utca …………. szám alatti, …………. helyrajzi számú lakásingatlanra haszonélvezeti jog alapításához
5.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
5.3. Határozott idejű bérleti jogviszonnyal terhelt lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
5.4. Kőrösiné Papp Anikó egyéni vállalkozó késedelmi kamat, bérleti díj hátralék elengedésére és részletfizetésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 19. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
5.6. Javaslat a Budapest VIII., Krúdy Gy. u. 3. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
5.7. ………………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Lujza u. 16. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.8. Raulino Bt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Magdolna u. 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.9. Társak a Teleki Térért Egyesület bérlő tevékenységi kör bővítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.10. Tolnai Lajos u. 43/b. számú Társasház bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 43/b. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.11. Tűzviola Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. ………………… szám alatti lakás bérbeadására
5.13. Javaslat a Budapest VIII., Kun u. 12. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatba adására életveszélyhelyzet miatt
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok