Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. október 26.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igények (3 darab) elbírálására
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére szükséges üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya biztosításával adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Bókay János utcában vízvezeték kiváltási és vízbekötési munkákhoz
3.3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő szeződések elfogadára (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III” (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú) projekthez kapcsolódó megbízási szerződés módosítására
5. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
5.1. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
5.2. Per-Cop Beauty Kft. bérlő és a Baro Party 22 Kft. bérleti jog átruházásra és tevékenységi kör módosításra irányuló kérelme a Budapest VIII., József krt. 50. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
5.3. Hődl István Csaba egyéni vállalkozó bérleti jogviszony folytatása, valamint bérbeszámítási megállapodás módosítás iránti kérelme a Budapest VIII. kerület, Kun u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 24. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására
5.5. A Creatrio Kft. bérlő bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Stáhly u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.6. Arany-Anker Kft. bérlő kérelme a Budapest VIII. Vajda P. u. 7-13. (Vajda P. u. 9.) szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.7. ………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú pinceszinti tároló-rekesz vonatkozásában
5.8. Javaslat a „LNR-E/2015.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítására
5.9. Javaslat az Új Teleki téri Piac K4 jelű üzlethelyiségre vonatkozó bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint ezt követő hasznosítására
5.10. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
6. Tájékoztatók
6.1. Tájékoztató az Új Teleki téri Piac üzlethelyiségeire vonatkozó bérleti szerződésekről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok