Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. november 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül bérleti jogviszony pénzbeli megváltással történő megszüntetésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül bérleti jogviszony pénzbeli megváltással történő megszüntetésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. A Budapest VIII. kerület Nap utca ………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.4. Corvin sétány projekt területén önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti szerződésének felmondása (…………… Szigony utca …………….) és a kihelyezésre kijelölt lakás (Lujza utca ………...) lakhatóvá tételének költségbecslése (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.5. Corvin sétány projekt területén önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti szerződésének felmondása (…………… Tömő utca …………….) és a kihelyezésre kijelölt lakás (Koszorú utca …………...) lakhatóvá tételének költségbecslése (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a káptalanfüredi gyermeküdülő fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
2.3. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.4. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
2.5. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.6. Javaslat Idősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
2.7. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás VIII. kerület Corvin Sétány Program IV. ütemében létesülő Corvin 4 irodaház víz- és csatorna bekötéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Víg utca 41-43. szám alatti építkezéssel összefüggő út- és járdafelújításhoz (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
4.2. A Budapest VIII. kerület, Baross u. 121. fsz. 2. szám alatti, 35916/0/A/2 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt iroda elidegenítése
4.3. A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. …………. szám alatti, ……………. helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
4.4. A Budapest VIII., Práter utca 37. szám alatti pinceszinti, 36291/0/A/2 helyrajzi számú irodahelyiség elidegenítése
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca ………….. szám alatti lakás bérbeadására
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u …………… szám alatti lakás bérbeadására
4.7. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
5. Egyebek
5.1. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére
5.2. Javaslat „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” című pályázati felhíváson való részvételre (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok