Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. november 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül bérleti jogviszony pénzbeli megváltással történő megszüntetésére
1.2. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül bérleti jogviszony pénzbeli megváltással történő megszüntetésére
1.3. Javaslat a Bókay János utca ……………….. sz. alatti bérlők bérleti jogviszonyának felmondására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kötendő, karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
2.3. Javaslat az Új Teleki téri Piac homlokzatára tervezett reklámfelületek gyártására kiírt pályázat eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (4 db)
3.2. A Budapest VIII., Szerdahelyi utca ………………….. szám alatti, ……………… helyrajzi számú lakásra készült értékbecslés felülvizsgálata iránti kérelem
3.3. A Drámatéka Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
3.4. West-Orient Company Kft. bérlő és az Immo Trade Hungary Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII., Rákóczi út 27/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
3.5. Oláh Ferenc egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 41. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4. Egyebek
4.1. Javaslat a JÓKÉSZ módosítására vonatkozó tervezési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok