Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. november 30.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igények (3 darab) elbírálására
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodások megkötésére
2.2. Javaslat polgári peres eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára
2.3. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.4. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
2.5. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.6. Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogramok 2016. évi fenntartásához kapcsolódó döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.7. Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.8. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötendő használati szerződések elfogadására
2.9. Javaslat a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
2.10. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII. 15.) rendelet módosítására
2.11. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet és a helyiségek bérleti díjáról szóló képviselő-testületi határozat módosítására
2.12. Javaslat a Készenléti Rendőrséggel kötendő megállapodás megkötésére a Budapest VIII., Szentkirályi utca 13. félemelet 2. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására
2.13. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.14. Javaslat a Budapest VIII., Balassa u. 7. és Balassa u. 9. szám alatti telekingatlanok pályázat útján történő elidegenítésére
2.15. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára
2.16. Javaslat „ÉLETMENTŐ PONT” kialakítására
2.17. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.18. Javaslat emlékmű elhelyezésére a Teleki téren
2.19. Javaslat fővárosi városüzemeltetési információs rendszerhez való csatlakozásra
2.20. Javaslat tűzfalfestési programra Józsefvárosban
2.21. Javaslat Idősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
2.22. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat elnevezésének módosítására
2.23. Javaslat a kábítószer-ellenes stratégia végrehajtásával kapcsolatos feladatok támogatására
2.24. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.25. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.26. Javaslat a Belső Ellenőrzési Iroda Stratégiai tervére és a 2016. évi ellenőrzési tervére
2.27. Javaslat a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok jövőbeni ellátására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.28. Javaslat polgármesteri döntések nyilvántartásáról
2.29. Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására
2.30. Javaslat képviselők éves beszámolójának közzétételére
2.31. Tájékoztató a főépítész 2015. évi tevékenységéről
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3.2. Javaslat az Új Teleki téri piac területén lévő G4 és G6 jelű üzlethelyiségek bérlői kérelmének elbírálására
3.3. A Milipol Zrt. kérelme koncentrált rakodó kijelölésére
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Tömő utcában vízvezeték kiváltáshoz
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás VIII. kerület Práter utcában pollerek ideiglenes eltávolításához
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat a TÉR_KÖZ "A" pályázat keretében a Civilek a Palotanegyedért Egyesület Támogatási Szerződés határidejének módosítására
5. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
5.1. A Vektor Center Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., József krt. 18. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.2. bérlő bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Kálvária tér 16. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 33. szám alatti felvonó javítására
5.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés u. 20. B. épület földszint 1. szám alatti lakás jogcím nélküli lakáshasználójának – – elhelyezésére vonatkozóan
6. Egyebek
6.1. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztatás a Budapest VIII. kerület, Osztály utcai parkolók kialakításával összefüggő fatelepítési lehetőségekről (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok