Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. december 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ……………….. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, pénzbeli térítéssel
1.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Fecske utca …………….. szám alatti épületben lévő lakás és a Budapest VIII., Magdolna utca ………………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
1.3. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásárlási jogról való lemondásra
1.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ……… szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
2. Beszerzések
2.1. Javaslat „Projektorok és vetítővásznak beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat játszóeszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárás eredményének megállapítására a TÉR_KÖZ "B" pályázat kapcsán
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Javaslat használati megállapodás keretében történő térfigyelő kamera elhelyezésére
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program IV. üteméhez kapcsolódó, Szigony utca útépítési tervéhez
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin Sétány III. ütem útépítés engedélyezési tervéhez
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin Sétány III. ütem közvilágítás létesítéséhez
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 13. számú ingatlan kapubehajtó létesítéséhez
3.6. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 14. fsz. 15. szám alatti, 35446/0/A/16 helyrajzi számú garázs elidegenítése
4.2. A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 33-35. szám alatti, 36583/0/A/53 helyrajzi számú garázshelyiség elidegenítése
4.3. Javaslat a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám alatti társasházban található önkormányzati tulajdonú üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
4.4. Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII., Baross u. 77. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
4.5. Dr. Susánszki Kornél, valamint dr. Kőszegi János bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Gyulai Pál u. 7. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.6. A New Addis Abeba Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., József u. 42. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.7. A Drámatéka Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.8. ………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 27-29. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.9. A PIZZA ZÓNA Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Rákóczi út 69. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.10. ……………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 17. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.11. A Perfect Office Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 10. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.12. ………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.13. ...
4.14. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőris u. ………….. szám alatti lakás szolgálati jelleg törlésére és a lakás bérbeadására
4.15. A Medioworks Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 19. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.16. ………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú gépkocsi beálló helyre
4.17. A „LIKVID-LAK STÚDIÓ” Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/B. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5. Egyebek
5.1. Javaslat a KEOP-5.5.0/15-2015-0237 kódszámú és a KEOP-5.7.0/15-2015-0241 kódszámú pályázat Támogatási Szerződés módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok