Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. december 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásárlási jogról való lemondásra
1.2. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásárlási jogról való lemondásra
1.3. Javaslat gépjárműkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat a „Pitypang Óvoda újjáépítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.2. Javaslat az „Orvosi rendelő építése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
3. Beszerzések
3.1. Javaslat az „Asztali gépek és egyéb informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
4. Gazdálkodási Ügyosztály
4.1. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin projekt keretében a Práter utca közvilágítási hálózat átalakításához
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Apáthy István utcában vízvezeték kiváltáshoz
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szám alatti lakóház kéményeinek rendezéséhez
4.4. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság kérelme kijelölt kizárólagos várakozóhelyeire vonatkozó díjmentesség meghosszabbítására Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött szerződés módosítására
4.5. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött szerződés módosítására
4.6. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
5. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
5.1. A Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 2. szám alatti pinceszinti, 36605/0/A/45 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlemény elidegenítése
5.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – határozatlan idejű bérleti jogviszony (2 db)
5.3. A Budapest VIII. kerület, Mária u. ………………..szám alatti lakás önkormányzati tulajdonú részének elidegenítése
5.4. Mácsai Kulturális Szolgáltató Bt. és a Mácsai Stúdió Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Bacsó B. u. 25. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.5. A Medioworks Kft. valamint a Perfect Office Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 21. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.6. Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. bérlő bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 6. és 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 7. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására
5.8. ED-RICH BT. bérlő tevékenységi kör bővítésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.9. Benkovics Zsolt egyéni vállalkozó bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.10. A Társak a Teleki Térért Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 23. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre, valamint a bérleti díj kedvezményes összegen történő megállapítására
5.11. Gusti Mediterraneo Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Víg u. 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.12. A Budapest VIII. kerület, József krt. 74. szám alatti földszinti, 35647/0/A/2 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel bérbeadott üzlethelyiség elidegenítése
5.13. Per-Cop Beauty Kft. bérlő tevékenységi kör módosításra irányuló kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 50. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
5.14. A Jégcsillag Kft. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII., Baross u. 111. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.15. Javaslat a „DH/2016.” típusú”, valamint az „LNR-JEL/2016.” típusú bérlakás pályázatok kiírására
5.16. A Budapest VIII. kerület, Baross u. 111./c szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség feletti tetőszerkezet javítása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok