Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. január 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására a Korányi Sándor utcában
1.2. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására a Stróbl Alajos utcában
1.3. A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út …………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Mikszáth Kálmán térre történő behajtás forgalomtechnikai tervéhez
2.3. Javaslat használati megállapodás keretében történő térfigyelő kamera rendszer elhelyezésére
2.4. Javaslat a Magyar Közös Képviselők Egyesületével kötendő megállapodás megkötésére
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Budapest VIII. kerület, Lujza u. 23. as. 1. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
3.2. A Budapest VIII., Népszínház utca 43. szám alatti földszinti, 35069/0/A/4 helyrajzi számú egyéb helyiség elidegenítése
3.3. Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 77. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
3.4. A BONO & DIMA Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 29. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
3.5. Az ABM-TEAM Kft. és az M-SZOLE TRADE Kft. bérlőtársak, valamint az M-Lesz Hungary Kft. bérleti jog átruházására vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
3.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 55. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 16. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatban született ítélet pénzügyi rendezésére
3.8. ………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg. u. 28. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
3.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatti Népkonyha helyiségének bővítésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok