Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. január 18.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Egyebek
1.1. Javaslat a Szeszgyár utca meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
2. Beszerzések
2.1. Javaslat a „2016. évre könyvvizsgálat ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat az „Irodai forgószékek beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül telekalakítás jóváhagyására
4. Gazdálkodási Ügyosztály
4.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
4.2. Javaslat az Új Teleki téri piac területén lévő H2 jelű üzlethelység bérlői kérelmének elbírálására
4.3. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság kizárólagos várakozóhelyeire vonatkozó döntés módosítása
4.4. A Speciál Zrt. kérelme gépjármű-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződéssel történő teljesítésére vonatkozóan
4.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szám alatti lakóházban kémények rendezéséhez
5. Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt.
5.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (5 db)
5.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – határozott idejű bérleti jogviszony (1 db)
5.3. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 19. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat eredményének megállapítására és új pályázat kiírására
5.5. A Víg utca ABC Kft. bérlő tevékenységi kör módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy u. 10-12., Kőris u. 11., Tolnai Lajos u. 21. szám alatti épületek vonatkozásában digitális kaputelefon rendszer kiépítésére
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerületi ingatlanok vonatkozásában kazán javítási munkálatok elvégzésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok