Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. január 25.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásárlási jogról való lemondásra
1.2. A Budapest VIII. kerület, Orczy út …. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 11. szám alatti Társasház 36717/0/31 és 36717/0/32 helyrajzi számú, a társasház közös tulajdonában álló tárolók adásvételi szerződésének elfogadására
1.4. Gazdálkodási Ügyosztály
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. ……………… kérelme gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjának elengedésére
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szám alatti lakóházban kémények rendezéséhez
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Csobánc utcában csatornarekonstrukció elvégzéséhez
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Víg u. 41-43. számú ingatlan vízbekötéséhez
2.6. Javaslat elővásárlási jog törlésére
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül közvilágítás hálózat átépítéshez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
4. Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat az Új Teleki téri Piac J2 jelű üzlethelyiség hasznosítására
4.2. Javaslat az Új Teleki téri Piac K4 jelű üzlethelyiség hasznosítására
4.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – határozatlan idejű bérleti jogviszony (1 db)
4.4. Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 17. fsz. 3. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.5. Budapest VIII. kerület, Őr utca 3. szám alatti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.6. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
4.7. Döntés a Budapest VIII. kerület, József krt. 19. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázattal kapcsolatosan
4.8. Döntés a Budapest VIII. kerület, Üllői u. 54-56. szám alatti, Borzaskata Bt. által bérelt önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
4.9. ……………., ………………, ……………….. bérlőtársak új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII. kerület, Vas u. 7. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5. Egyebek
5.1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése
5.2. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.3. Javaslat a Szeszgyár utca meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok