Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. február 1.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat személygépjárműben okozott kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
1.2. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
1.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ……………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi értékkülönbözet összegének csökkentésére
1.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ….. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. ………………. szám alatti lakás bérlőjének bérleti jogviszonyának megszüntetésére
1.6. Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat bizottsági tag cseréjére
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
2.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
2.4. Javaslat a TÉR_KÖZ „A” és TÉR_KÖZ „B” pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.5. Javaslat Smart City munkacsoport létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.6. Javaslat a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám alatti lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló pályázat kiírására
2.7. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.8. Javaslat szobor, emléktáblák elhelyezésére
2.9. Javaslat intézményvezetői pályázatok kiírására
2.10. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. május 1. – 2015. október 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2.11. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2015. évi munkájáról
2.12. Javaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.13. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
2.14. Javaslat a 2016. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására és a polgármester 2016. évi szabadságának jóváhagyására
2.15. Javaslat a szociális lakbérre vonatkozó tájékoztatóval kapcsolatos döntés meghozatalára
2.16. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
2.17. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve az általa fenntartott ingatlanok energia- és vízfogyasztási adataira vonatkozó tájékoztatóról
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Karácsony Sándor utcában vízvezeték rekonstrukció elvégzéséhez
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 7. számú ingatlan leágazó gázvezetékének kiépítéséhez
3.3. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 28. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására
4.2. Rijon Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Diószegi S. u. 13. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.3. ……………….., ……………….., ………………, ………………., ………………., ………….. együttes, valamint ………………… bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 8. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.4. ……………… bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 21/A szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.5. …………………… bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 25-27. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre, valamint a helyiség funkcióváltozásának ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására
4.7. Tóthné Korencsák Krisztina egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 19. szám alatti üres, nem lakás célú helyiségre
4.8. ………………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú pinceszinti tároló-rekesz vonatkozásában
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szörény u. ……………………. szám alatti lakás bérbeadására
4.10. Roncsák József egyéni vállalkozó bérlő és a Print-97 Kft. bérlőtársi jogviszony létesítésére és a tevékenységi kör bővítésére vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 57. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok