Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. február 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 29. szám alatti pinceszinti garázs ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Galéria Negyed Program lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 57. (Luther utca 1./b) szám alatti, 34637/0/A/143 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítése
4.2. Javaslat gépkocsi-beálló hely bérleti jogának átruházására
4.3. Botka Boldizsár bérlő és az EU-Suli ’99 Bt. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút 19. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
4.5. Az Omnivore Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 7. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására
4.7. A TAJVAND Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 38-44. (44.) szám alatti, 36402/4/D/4 hrsz.-ú üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.8. Nagy Imréné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 38-44. (44.) szám alatti, 36402/4/D/3 hrsz.-ú, üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.9. A Víg utca ABC Kft. bérlő tevékenységi kör módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
4.10. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
5. Egyebek
5.1. Javaslat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel vagyongazdálkodási feladatok ellátására kötött szerződés módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok