Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. március 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 15. sz. ingatlan villamosenergia-ellátó földkábel létesítéséhez
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin projekt 119/B II. üteméhez kapcsolódó, 10 kV és 1 kV földkábelek létesítési munkáihoz
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca 23-25. számú ingatlan kapubehajtó létesítéséhez
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. számú ingatlan kapubehajtó átépítéséhez
1.5. Javaslat a Bauer Projekt Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
1.6. Javaslat a Mir Catering Kft. kérelme alapján koncentrált rakodó kijelölésére
1.7. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.8. Javaslat a közterület használatból befolyó bevételek 20%-ának az érintett társasházak részére történő visszafizetésére
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat az Új Teleki téri Piac K4 jelű üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
2.2. Javaslat az Új Teleki téri Piac J2 jelű üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
2.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Alföldi u. ……………………….
2.4. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
2.5. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
2.6. A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u…………….. szám alatti, ……………….. helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
2.7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Horváth Mihály tér ……………………
2.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 112. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
2.9. Studio Progress Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.10. A Vantage Design Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 42. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre
2.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 22. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására
2.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 31. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására és újbóli pályázatra történő kiírására
2.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 24. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására és újbóli pályázatra történő kiírására
2.14. A Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 57. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.15. GOLDA PLUS Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vas u. 3. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.16. Gusti Mediterraneo Kft. bérleti díj alacsonyabb összegen történő megállapításáról és tartozás elengedéséről szóló kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szám alatti helyiség vonatkozásában
2.17. Javaslat a HÁL-ÉP Kft. részletfizetési ajánlatának elfogadására a Budapest VIII. kerület, Práter u. 24. szám alatti telekre fennálló kötbértartozás rendezésére
3. Egyebek
3.1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött szerződés módosítása a Corvin Sétány Program feladataira
3.2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatával
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………………….. számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nap u. ………………… szám alatti bérlők pályázaton kívüli minőségi lakáscsere kérelmével kapcsolatban
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok