Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. március 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca útburkolat felújításához
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Festetics György utcában vízvezeték rekonstrukció elvégzéséhez
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utcában útépítési munkákhoz
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca …………… szám alatti lakásra vonatkozóan …………………. és ………………… bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
2.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 27. szám alatti telekingatlan pályázat útján történő elidegenítésére
2.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ……………. szám alatti lakásra vonatkozóan ……………….. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
2.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ………….. szám alatti lakásra vonatkozóan ………………… és ………………… bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
2.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ..…………. szám alatti lakásra vonatkozóan ………………………. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
2.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ………….. szám alatti lakásra vonatkozóan …………………… bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
2.7. Javaslat a Budapest VIII., Práter utca 63. szám alatti, 36122/0/A/2 hrsz.-ú üres helyiség pályázaton történő elidegenítésére
2.8. A Víg utca ABC Kft. bérlő tevékenységi kör módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
2.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 34. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános pályázat útján történő bérbeadására
2.10. …………………… bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József u. 41. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
2.11. Az INNOBER WAVE Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
2.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút 37-39. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására
2.13. AUDIO Computer Studio Martikány Design Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 22-24. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
2.14. A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti, 34676/0/A/7 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítése
2.15. Javaslat a 1086 Budapest, Magdolna u. 12. fszt. 11., 1086 Budapest, Nagy Fuvaros u. 26. fszt. 3. és a 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 18. II. 23. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakások „szomszédsági házfelügyelők” részére történő bérbeadására
2.16. Javaslat a 1083 Budapest, Tömő u. ------ . szám alatti bérlők jogviszonyának felmondására irányuló döntés visszavonására
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő megállapodás megkötésére
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca ……………….. számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca ………………… számú alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ……………… szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. …………… szám alatti jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelmének engedélyezésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok