Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. április 18.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat a „Salgó polcrendszerek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Kiss József utca 6-14b. számú ingatlanok között 1 kV földkábel rekonstrukciójához
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 21-25. számú ingatlanok között 1 kV földkábel rekonstrukciójához
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Víg – Bérkocsis – Bacsó Béla utcákban 1 kV-os földkábelek rekonstrukciójához
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. számú ingatlan leágazó gázvezeték kiváltásához
2.6. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Tömő utca közvilágítási hálózat átalakításához
2.7. Javaslat a Sandler Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
2.8. Javaslat a Cordia Ingatlanbefektetési Alap gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. A Structura Épker Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
3.2. DOCTOR TELLHMI Kft. bérlő bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 25. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.3. A Premium Leather Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Molnár Ferenc tér 3. (Lósy Imre u. 3.) szám alatti, 36128/2/A/4 hrsz.-ú, üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
3.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására
3.5. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2016. évre történő engedélyezésére (2 db szervezet)
3.6. Szijjártó-Bíró Bettina egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 18. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
3.7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – határozatlan idejű bérleti jogviszony
3.8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. …………….)
3.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (bérlőkijelölési jog)
3.10. Javaslat az „LNR-CS/2016. típusú” bérlakás pályázat kiírására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.11. Javaslat az „LNR-E/2016. típusú” bérlakás pályázat kiírására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. …………. szám alatti lakásra vonatkozóan …………….. és ……………. bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. …………….. szám alatti lakásra vonatkozóan …………………… bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. …………….. szám alatti lakás kiürítésére, másik lakás biztosítása mellett
4.5. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok