Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. május 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi közterületeken üzemelő 10 kV-os földkábelek rekonstrukciójához
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta és Reviczky utcákban 10 kV-os földkábel rekonstrukciójához
1.4. Javaslat a Sandler Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
1.5. Javaslat a Józsefvárosi Egészségközpont Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására, valamint egyéb tulajdonosi döntések meghozatalára
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a Rév8 Zrt. működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – határozatlan idejű bérleti jogviszony
3.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
3.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (Budapest VIII. kerület, Homok u. ……………….)
3.4. A Budapest VIII. kerület, Lujza u. 16. fsz. 2. szám alatti, 35372/0/A/39 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítése
3.5. Budapest VIII. kerület, Lujza u. 4. pinceszint 1. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
3.6. A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 51. szám alatti, 34641/0/A/9 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítése
3.7. ……………………. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 5. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.8. Roncsák József egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 23. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.9. A Dentist Travel Kft. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 51. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 10. szám alatti épület gázcsatlakozó vezeték cseréjére
3.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mária u. 15. szám alatti Társasház (hrsz. 36647) közös tulajdonában álló pincerész adásvételi szerződésének és alapító okiratának aláírására
4. Egyéb előterjesztések
4.1. Hozzájárulás a Józsefvárosi Önkormányzat szervereinek tulajdonba adásához
4.2. Javaslat fellebbezési jogról való lemondásra (SÜRGŐSSÉGI, HELYSZÍNI)
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kiss József u. …………………… ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.2. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. ………………… szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. ………………. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok