Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. június 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Práter utca 35. számú ingatlan leágazó gázvezetékének kiépítéséhez
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő telefonfülkék leszereléséhez Józsefváros területén
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Győrffy István utca 6. számú ingatlan előtt új kapubehajtó létesítéséhez
1.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 5. szám alatti ingatlan optikai kábeles elérés kiépítéséhez
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a TÉR_KÖZ „A” - „Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program II.” program megvalósításával kapcsolatos döntésekre
2.2. Javaslat az Orczy negyeddel kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. A Budapest VIII. kerület, Baross u. ………………… szám alatti, ……………….. helyrajzi számú lakásra vonatkozó részletfizetési kedvezmény megvonása
3.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
3.3. A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 57. szám alatti földszinti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése
3.4. A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 16. szám alatti, 36472/0/A/3 helyrajzi számú irodahelyiség elidegenítése
3.5. ………………. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 16. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.6. ……………………. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú gépkocsi beálló helyre
3.7. …………………. és ……………….. bérlőtársak bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú gépkocsi beálló helyre
3.8. A Kótai Sportegyesület bérleti díj fizetésének felfüggesztése iránti kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség vonatkozásában
3.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 6. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.10. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Vajdahunyad u. …………………….
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. ………………….. szám alatti lakásra vonatkozóan ……………………. és …………………. bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. ……………….. szám alatti lakásra vonatkozóan ………………… bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. …………………. szám alatti lakás kiürítésére, másik lakás biztosítása mellett
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. …………………. szám alatti lakásra vonatkozóan …………………. és …………………. bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. ………………… szám alatti lakásra vonatkozóan …………………… bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok