Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. június 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Közbeszerzések
1.1. Javaslat az „Irodatechnikai berendezések bérlése, teljes körű karbantartása és az ezekhez kapcsolódó szoftver bérlése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24. számú ingatlan kapubehajtó létesítéséhez
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca közvilágítási hálózat átalakításához
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 5. szám alatti ingatlan optikai kábeles elérés kiépítéséhez
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Lőrinc Pap téren építési toronydaru telepítéséhez
2.6. Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésére
2.7. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.8. Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat korszerűsítési munkáihoz
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül közvilágítás hálózat átépítéshez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat a Vital Zöldsziget Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
4.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
4.4. ………….bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 127. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.5. A KERIM-CHANGE SZOLGÁLTATÓ Kft. a Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezetet és Sárköziné Podmaniczky Mária egyéni vállalkozó bérlőtársak kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti helyiségek vonatkozásában
4.6. Lakás és helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (Budapest VIII. kerület, …………………szám alatti lakás és Budapest VIII. kerület, ………………..szám alatti, földszinti, 35435/0/A/35 helyrajzi számú egyéb helyiség)
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………szám alatti önkormányzati lakások csatolásával kapcsolatban
4.8. Javaslat a 1083 Budapest VIII. kerület, …………………..szám alatti bérlők bérleti jogviszonyának felmondására irányuló döntés visszavonására
4.9. Javaslat a 1083 Budapest VIII. kerület, ………………..szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának felmondására irányuló döntés visszavonására
4.10. A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti földszinti, határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező irodahelyiség elidegenítése
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat értékpapír számla szerződés felmondására és javaslat módosításra
5.2. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék hatósági ellenőrzésével kapcsolatos döntések meghozatalára
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. Javaslat a „Vagyon – és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
6.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület,………………….szám alatti bérlemény csereszerződésének jóváhagyására
6.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület,………………………szám alatti lakásra vonatkozóan ………………..és ……………..bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok