Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. július 4.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Práter utca 47. számú ingatlanra leágazó gázelosztóvezeték építéséhez
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Práter utca 49. számú ingatlanra leágazó gázvezeték építéséhez
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 122/A jelű tömb I. és II. ütem víz- és csatornabekötés kiépítéséhez
1.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 4. számú ingatlan kapubehajtó átépítéséhez
1.6. Javaslat a Kisfaludy u. 23-25. sz. alatti ingatlan egy részének közhasználat céljára történő átadására
1.7. Javaslat a parkoló automatákra kötött bérleti szerződés átruházására
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca felújítása során megépített közcsatornákkal kapcsolatos döntésekre
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Mürschberger István egyéni vállalkozó bérlő és Sáhó László Benjámin egyéni vállalkozó bérleti jog átruházásához való hozzájárulás iránti közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
3.2. Az ADVECTIO Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 66./B szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.3. …………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 18. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása iránt
3.4. INTREPID-Start Kft. és ………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 20. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.5. INTREPID-Start Kft. és Dávid József egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.6. KEROVA-SMALL Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 55. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
3.7. A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 41. fsz. 6. szám alatti, 36277/0/A/1 helyrajzi számú egyéb helyiség elidegenítése
3.8. Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő Térfigyelő rendszer bővítése a MÁV telep területén” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
4.2. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. …………………….. szám alatti bérlemény csereszerződésének jóváhagyására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok