Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. július 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Delej utca 42. számú ingatlan villamosenergia-ellátó földkábel létesítéséhez
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Práter utca 35. szám alatti ingatlan ideiglenes villamosenergia ellátás kiépítéséhez
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca 3. szám alatti ingatlan hírközlési hálózatának kiépítéséhez
1.5. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Nagy Templom utca 3. szám alatti ingatlan hírközlési hálózatának kiépítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.6. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Szűz utca 2. szám alatti ingatlan hírközlési hálózatának kiépítéséhez
1.7. Javaslat az „Épületek homlokzat díszvilágításának javítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.8. Javaslat gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó megállapodás módosítására
1.9. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
2.2. INTREPID-Start Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 56. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.3. VANTAGE DESIGN Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 42. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.4. PERFEKT TAXI HOLDING Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 9./C szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.5. Herce-Hurca Cargo Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 16. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.6. Javaslat gépkocsi beálló bérbeadására
2.7. A Budapest VIII. kerület, Vásár utca 4. szám alatti, 34875/0/A/28 helyrajzi számú üzlethelyiségre készült értékbecslés felülvizsgálata iránti kérelem
2.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ………………….. szám alatti lakás bérbeadására
2.9. Javaslat a KEHOP-5.2.9 azonosítószámú pályázat előkészítéséhez szükséges döntés meghozatalához
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Javaslat bankszámlaszerződés módosításra
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ……………….. számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca …………………. és a Budapest VIII. kerület, Tömő utca ………………… szám alatti önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének jóváhagyására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok