Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. szeptember 5.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítására
1.2. Javaslat a kerületi díjfizető zóna kibővítésére
1.3. Javaslat bérbeadói hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11. szám alatti iskolaépület albérletbe adásához
1.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 16. szám alatt található ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására és újbóli pályázat kiírására
1.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek pályázat útján történő elidegenítésére
1.6. Javaslat emléktáblák és emlékhely létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.7. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.8. Javaslat az Auróra utcai rendelőintézet telekhatár rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
1.9. Javaslat a 2016. évi alapítványi pályázatok elbírálására
1.10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
1.11. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak módosítására
1.12. Javaslat Családok Átmeneti Otthona kialakítására
1.13. Javaslat a kitüntetésekről szóló rendelet módosítására
1.14. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november 1. – 2016. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
1.15. Javaslat a népszavazás lebonyolításához kapcsolódó döntések meghozatalára
1.16. Javaslat a Józsefváros területén található lakóházak és középületek számára ’56-os lyukas zászlók adományozására
1.17. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
1.18. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés teljesítéséről
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 122/B jelű tömb I. és II. ütem víz- és csatornabekötés kiépítéséhez
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatti épület csatorna bekötésének átépítéséhez
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 50. számú ingatlan kapubehajtó kialakításához
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat az Új Teleki téri Piac E4 jelű üzlethelyiség bérleti jogának átruházására
3.2. A Magyar Társasház Kft. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss József u. 2/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.3. A Magyar Lóversenyfogadást–szervező Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 75. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.4. A BAZSA és ATTA Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.5. A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.6. Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérleti jog átruházásához való hozzájárulás iránti közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 77. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
3.7. Építlak Group Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József u. 42. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre
3.8. Ónodi Sándor egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Luther u. 1/A. (Rákóczi út 57.) szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.9. Koczka és Társa Szolgáltató Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 60. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.10. Generál Staff Bau Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
3.11. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
3.12. A Budapest VIII. kerület, Práter utca 37. földszint 4. szám alatti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítése
3.13. Javaslat „Kivitelezési vállalkozási szerződés keretében a Józsefváros Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében levő intézmények energetikai korszerűsítése, a KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázati konstrukció keretében” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok