Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. szeptember 26.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat az „Irodaszer beszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Szigony utcát és Baross utcát érintő, 10 kV-os földkábel rekonstrukciójához
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca Tömő utca és Üllői út közötti szakasz közvilágítási hálózatának átalakításához
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Víg utca 12-16. számú ingatlan villamosenergia-ellátó földkábel létesítéséhez
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 3-5. számú ingatlan villamosenergia-ellátó földkábel létesítéséhez
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. A Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 21/B szám alatti, alagsor 1., 2., 3., 4., 6. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek együttes elidegenítése
3.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Koszorú u. ……………………...
3.3. …………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Hungária krt. 16. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában
3.4. ED-RICH Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 16. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.5. Javaslat 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben kazánházi szerelvények cseréjére
3.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. …………. szám alatti lakás bérbeadására
3.7. Javaslat az „LNR-NY/2016 típusú” bérlakás pályázat kiírására
3.8. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
3.9. Javaslat „Kivitelezési vállalkozási szerződés keretében a Vas utca 14. szám alatti önkormányzati helyiség felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
4.2. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására
4.3. Javaslat öt darab közszolgálati célra kijelölt lakás bérbeadására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok