Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. október 10.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Közbeszerzések
1.1. Javaslat „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Százados út 12-14. számú ingatlan (Pitypang Óvoda) vízbekötéséhez
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Tömő utca Balassa utca és Illés utca közötti szakaszának felújításához
2.4. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
2.5. Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével kapcsolatos döntések meghozatalára
2.6. Javaslat az Új Hidegkúti Nándor Stadion megnyitó ünnepségével kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – határozott idejű bérleti jogviszony (1 db)
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 26. szám alatti telek pályázat útján történő elidegenítésére
3.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (Budapest VIII. kerület, Práter utca …………………….)
3.4. Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére
3.5. ……………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 17. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.6. MAX Bau Management Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 16. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.7. Dávid József egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Fecske u. 10. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. …………….. szám alatti bérlemény adásvétellel vegyes lakáscsere szerződésének jóváhagyására
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salétrom u. ………………. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. ………………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok