Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. november 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítására
1.2. Javaslat a Corvin Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról szóló megállapodás módosítására
1.3. Javaslat a „Tisztviselőtelep - Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása” elnevezésű program TÉR_KÖZ „B” jelű pályázatra történő benyújtására
1.4. Javaslat az „Európa Belvárosa Program – III. ütem” elnevezésű program TÉR_KÖZ „A” jelű pályázatra történő benyújtására
1.5. Javaslat a józsefvárosi bérlővédelmi programmal kapcsolatos döntések meghozatalára és az önkormányzati gazdálkodás komplex szabályozására
1.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 15. szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítésére
1.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
1.8. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.9. Javaslat Józsefváros sportkoncepciójának elfogadására
1.10. Javaslat háziorvosi feladatok ellátásának jövőbeni biztosítására
1.11. Javaslat „ÉLETMENTŐ PONT” kialakítására
1.12. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
2. Beszerzések
2.1. Javaslat „A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal folyosóinak textiles burkolása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő telefonfülkék leszereléséhez Józsefváros területén
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Dataplex eléréséhez tervezett alépítményi hálózat építéséhez
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Nemzeti Lovarda Budapest VIII. kerület, Lóvásár utcai kapubehajtójának felújításához
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
4.2. ……………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 16. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.3. A MENTA TRIO Kft. kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 28. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában
4.4. ………………. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 9/B. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.5. A PAPELITO 29 Kft. bérlő telephelybejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 27. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.6. ERD-SZENT Bt. részletfizetésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 17. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.7. ……………….. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 6. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.8. Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati eljárás keretében történő bérbeadására
4.9. Botos Zsolt egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Illés u. 24. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.10. A Budapest VIII. kerület, Vas utca 3. szám alatti, földszinti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
4.11. A Budapest VIII. kerület, Baross u. 125. szám alatti, földszinti, 35918/0/A/2 helyrajzi számú egyéb üzlethelyiség elidegenítése
4.12. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (Budapest VIII. kerület, Csobánc utca ……………………...)
4.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ………………….. szám alatti lakás bérbeadására
4.14. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca ……………….. és ………………. szám alatti önkormányzati lakások csatolásával kapcsolatban
4.15. Javaslat az „LNR-DIÁK/2016. típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítására
4.16. Javaslat az „LNR-OKT/2016. típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítására
4.17. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2015. évi támogatási szerződések keretében elvégzett beruházások/felújítások elszámolására, térítés nélküli átadására vonatkozó, 1076/2016. (X.24.) számú VPB határozat módosítására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat a Mindszenty emlékhellyel kapcsolatos döntések meghozatalára
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. Javaslat közterület-használattal kapcsolatos döntések elleni fellebbezések elbírálására
6.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………………... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
6.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………………... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
6.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. ……………….. szám alatti bérlemény adásvétellel vegyes lakáscsere szerződésének jóváhagyására
6.5. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok