Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2016. november 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével kapcsolatos döntések meghozatalára
1.3. Javaslat a BAU-VIP INGATLAN Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
1.4. Javaslat forgalmi rend változással kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat az Új Teleki téri Piachoz tartozó, Szerdahelyi utca 17-19. szám alatti, parkolóként üzemelő telekingatlan szabad területének karácsonyfa árusítás céljára történő bérbeadására
2.2. A Budapest VIII. kerület, József körút 9. szám alatti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt, önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítése
2.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szemafor utca ……………... szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
2.4. Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésére
2.5. Javaslat a Tisztes utca - Osztály utca által határolt telekingatlanon elhelyezkedő gépkocsi-beállók bérbeadására
2.6. ……………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 12. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.7. ……………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 21. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.8. Javaslat 30 darab házfelügyelői szolgálati lakás kijelölésére
2.9. Javaslat a „Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 5. szám alatti gázcsatlakozó vezeték cseréje, gázszolgáltatás helyreállítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mária u. 19. szám alatti Társasház (hrsz. 36645) közös tulajdonában álló szolgálati lakás és közös helyiségek elidegenítése kapcsán a szükséges intézkedések megtételére
3.2. Javaslat négy darab közszolgálati célra kijelölt lakás bérbeadására a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ dolgozói részére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.3. Javaslat öt darab közszolgálati célra kijelölt lakás bérbeadására a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozói részére
3.4. Javaslat öt darab közszolgálati célra kijelölt lakás bérbeadására a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére
3.5. Javaslat harminc darab közszolgálati célra kijelölt lakás bérbeadására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozói részére
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok