Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2016. november 28.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Javaslat pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. és Üllői út 18. szám alatt található, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok vonatkozásában
1.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 58. szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítésére
1.3. Javaslat lakások közszolgálati célú kijelölésének megszüntetésére, valamint bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodás megkötésére
1.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatt található ingatlanrész adás-vétellel vegyes csere útján történő megvásárlására
1.5. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
1.6. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására
1.7. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.8. Javaslat a „Világos kapualjak” program pályázati kiírásának elfogadására
1.9. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló rendelet megalkotására
1.10. Javaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő együttműködési megállapodás megkötésére
1.11. Javaslat a Törökbecse utca Salgótarjáni utca és Sport utca közötti szakaszának átnevezésére
1.12. Javaslat II. világháborús emlékmű létrehozására
1.13. Javaslat köznevelési intézmények működtetői feladatainak átadására
1.14. Javaslat intézményvezetői megbízás véleményezésére
1.15. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések meghozatalára
1.16. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására
1.17. Javaslat speciális gondozást igénylők segítésére
1.18. Javaslat a házassági évfordulót ünneplő házaspárok megajándékozására
1.19. Javaslat alapítvány támogatására
1.20. Javaslat a helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek a 2017. évi ellenőrzési tervére
1.21. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelemmel megkötött szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
1.22. Javaslat Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló rendeletek megalkotására
1.23. Javaslat Józsefváros Smart City koncepció vázlatának elfogadására
1.24. Tájékoztató a főépítész 2016. évi munkájáról
1.25. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Salétrom utca 5. szám alatti épület tetővíz elvezetések közcsatornába bekötésének kiépítéséhez
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Illés utca 10. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátó földkábel létesítéséhez
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Orczy út 1. Ludovika Sportközpont villamosenergia ellátásához tervezett 10 kV-os földkábelek létesítéséhez
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Práter utca 75. szám alatti lakóház kéményeinek rendezéséhez
2.6. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Százados út 12-14. számú ingatlan (Pitypang Óvoda) csatorna bekötéséhez
2.7. Javaslat a Tavaszmező u. 6. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.8. Javaslat a LEO50 Bt. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
2.9. Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabbítására
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Tömő utcai közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Budapest VIII. kerület, Csepreghy u. 3. szám alatti, félemeleti, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.2. A Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 17. szám alatti, földszinti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítése
4.3. A West-Autótéka Kft. bérlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 39. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.4. ………………….. magánszemély (HB-212/2016) bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 12. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.5. AGYON SZABÁSZAT Kft. és ………………. adószámmal rendelkező magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 69. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.6. Javaslat a Tisztes utca - Osztály utca által határolt telekingatlanon elhelyezkedő gépkocsi-beállóról szóló, 1142/2016. (XI.14.) számú határozat módosítására
4.7. Papp B.T. kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 19. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.8. Cleaning-Ker. Épülettisztító Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross utca 124. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.9. Bognár Orsolya egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 43/B. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú garázs bérbeadása vonatkozásában
4.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lovassy László utca ……………... és ……………... szám alatti, önkormányzati lakások csatolásával kapcsolatban
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat bankszámlaszerződés módosítására
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. Javaslat településképi fellebbezések elbírálására
6.2. Javaslat gépjárműbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
6.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 14. szám alatti, 35915/0/A/36 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
6.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ………………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
6.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ………………… szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
6.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. …………………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben