Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. december 5.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 35. számú ingatlanra kapubehajtó építéséhez
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. számú ingatlan kapubehajtó építéséhez
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Práter utca 73. számú ingatlanra leágazó gázvezeték építéséhez
1.5. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára
1.6. Javaslat a LEO50 Bt. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása - Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. …………….. - határozatlan idejű bérleti jogviszony
2.2. Dr. Márton Tanácsadó Kft. bérlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 25. (Vas utca felőli) szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.3. Advectio Kft. bérlő és az E & P Constantia Kft. közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII. kerület, Üllői út 66/B. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
2.4. ………………….., ………………….. és ………………… bérlőtársak és …………….. közös kérelme bérlőtársi jogviszony megszüntetésére, létesítésére a Budapest VIII. kerület, Vas u. 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
3.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásárlási jogról való lemondásra
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok