Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2016. december 12.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat a „Játékbeszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül a Városrendezési, Házhelykialakítási és Tervezési Kkt.-vel kötött szerződés hosszabbítására
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. A Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca ……………. szám alatti, ………………. helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
4.2. Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésére
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Homok utca 8-10. szám alatti helyiség újbóli bérbeadására a DORSA TEX Kft. részére
4.4. Botos Zsolt egyéni vállalakozó bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Illés u. 24. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre
4.5. Botos Zsolt egyéni vállalakozó bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Illés u. 24. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre
4.6. GEOPOP FINE ART Kft. bérleti jogviszony folytatására irányuló kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 65. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca ………………. és ………………. szám alatti önkormányzati lakások csatolásával kapcsolatban
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca ………………. és ………………. szám alatti önkormányzati lakások csatolásával kapcsolatban
4.9. Javaslat az „LNR-FP/2017. típusú” bérlakás pályázat kiírására
4.10. Javaslat az „LNR-E/2017. típusú” bérlakás pályázat kiírására
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban közbenső döntések meghozatalára
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. ……………….. szám alatti jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelmének engedélyezésére
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ………………. szám alatti bérlemény adásvétellel vegyes lakáscsere szerződésének jóváhagyására
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca ……………….. szám alatti bérlemény lakáscsere szerződésének jóváhagyására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok