Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. január 23.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás az M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó, Budapest VIII. kerületet érintő kiviteli tervekhez
1.3. Javaslat a Royal-Frigo Kft. kérelme alapján parkolókártyán lévő összeg visszatérítésére
1.4. Javaslat forgalmi rend változással kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B és Üllői út 18. szám alatt található, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok együttes elidegenítésére vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
2.2. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, Bródy Sándor utca 15. szám alatt található ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására
2.3. EURÓPA Conference Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 18. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
2.4. Népszínház Kör a Polgári Értékekért, Intődy Gábor egyéni vállalkozó, valamint a Real-Deal Trades Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 16. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
2.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca ……………... szám alatti lakás bérbeadására
3. Egyéb előterjesztések
3.1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Őr utca …… pinceszinti raktárhelyiség (hrsz: 35183/0/2) ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút ……………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. …………….. szám alatti jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelmének engedélyezésére
4.4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Krúdy u. ……………… - határozatlan idejű bérleti jogviszony
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok