Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. február 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 6. számú ingatlanra leágazó gázvezeték építéséhez
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 17-23. számú ingatlanra kapubehajtók kiépítéséhez
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 5. számú ingatlanra kapubehajtók kiépítéséhez
1.5. Javaslat a BB3 Property Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
1.6. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadására
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül tulajdonosi döntések meghozatalára
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat az Új Teleki téri Piac C jelű üzlethelyiségére vonatkozó pályázati felhívás eredményének megállapítására
3.2. Javaslat az Új Teleki téri Piachoz tartozó terület állandó hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás kiírására
3.3. A Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17. szám alatti, földszinti, 36625/0/A/3 helyrajzi számú üzlethelyiségre megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
3.4. Cleaning-Ker Épülettisztító Kft. ismételt bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross utca 124. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 8. szám alatti helyiség újbóli bérbeadására a ROAND Bt. részére
3.6. A DORSA TEX Kft. bérleti díj megállapításával kapcsolatos kérelme a Budapest VIII. kerület, Homok utca 8-10. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli bérbeadása vonatkozásában
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés u. 36. és Budapest VIII. kerület, Illés u. 24. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati kiírás visszavonására
3.8. ……………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 23. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.9. ……………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Őr u. 6. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat az „Irodabútorok beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
4.2. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
4.3. Javaslat egy darab, közszolgálati célra kijelölt lakás bérbeadására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat fellebbezési jogról való lemondásra (SÜRGŐSSÉGI, HELYSZÍNI)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok