Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. március 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
1.2. Javaslat a bérlővédelmi programmal kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára
1.4. Javaslat Háziorvosi Életpályamodell keretében egészségügyet érintő döntések meghozatalára
1.5. Javaslat társasházi pályázatokkal és közterületekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
1.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 98. szám alatti, 35516/0/A/69 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítésére
1.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
1.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 16. szám alatti ingatlanok elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
1.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 58. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
1.10. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
1.11. Javaslat az Új Teleki téri Piaccal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
1.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 15. szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. (Apáthy István u. 4.) szám alatti üres telekingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
1.14. Javaslat a településképpel kapcsolatos döntések meghozatalára
1.15. Javaslat telekalakításra
1.16. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a Horváth Mihály tér 15. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
1.17. Javaslat a Tűzfalfestési Program módosítására
1.18. Javaslat alapítvány támogatására
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.20. Javaslat egyházak, egyházi szervezetek támogatására
1.21. Javaslat közétkeztetési és térítési díjak felülvizsgálatára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.22. Javaslat intézményi dokumentumok jóváhagyására
1.23. Javaslat megállapodás megkötésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel
1.24. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
1.25. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
1.26. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötött megállapodás megszüntetésére
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 17-19. számú ingatlanra leágazó gáz elosztóvezeték kiépítéséhez
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi utca 6. szám alatti ingatlanra vízbekötés kiépítéséhez
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által lefolytatott beszerzési eljárások eredményének jóváhagyására
3.2. ………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 9. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 22-24. félemelet 1/A.
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (Práter utca …………...) elővásárlási jogról való lemondásra
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok