Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. március 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat az „Informatikai beszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.2. Javaslat „Tervezési szerződés alapján kivitelezési tervdokumentáció elkészítése háziorvosi rendelő és gyermekorvosi rendelő felújítása céljából a VIII. kerület Szigony u. 2/a-2/b helyiségekre” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.3. Javaslat „Tervezési szerződés alapján kivitelezési tervdokumentáció elkészítése addiktológia kialakítása céljából a VIII. kerület Illés u. 36. szám alatti helyiségekben” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.4. Javaslat a „Pitypang Óvoda új épületének eszközbeszerzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Tömő utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Üllői út 88. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátásához
2.4. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.5. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság kibocsátó ünnepségével kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat az Európa Belvárosa Program II. keretén belül rendezvény lebonyolításával kapcsolatos döntésekre
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-61. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ……………………... számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.2. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásárlási jog törlésére
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca ………………... szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok