Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. április 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat az „Egyenruha beszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utcában csatorna tisztítóaknák átépítéséhez
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Corvin sétány C 5 tömb II. ütem csatornabekötés kiépítéséhez
2.4. Javaslat a IRINGBER Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a fiatal Üvegművészek Egyesülete kedvezményes bérleti díjának 2016. és 2017. évre történő engedélyezésére
3.2. Adószámmal rendelkező magánszemély, valamint a PRESS-PRO Kft., bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi utca 10. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 26. szám alatt található telek elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötési határidejének hosszabbítására
3.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 43. szám alatti ingatlan 4.200/10.000 tulajdoni hányadának pályázat útján történő elidegenítésére
4. Egyéb előterjesztések
4.1. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a József Attila Kör Irodalmi Egyesülettel
4.2. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tulajdonában lévő gépjárművek értékesítésére
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bezerédi u. ......... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. ........ szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 10. A ép. fszt. 1. szám alatti házfelügyelői szolgálati lakásban történő bérlő kijelölésére
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33. 1. em. 1. szám alatti házfelügyelői szolgálati lakásban történő bérlő kijelölésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok