Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. április 26.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat az „Európa Belvárosa Program II. – Nyomdai szolgáltatás beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 38-40. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátásához
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utcában 0,4 kV-os kábel hálózat részleges rekonstrukciójához
2.4. Javaslat az IRINGBER Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
2.5. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi éves jelentés elfogadására
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 24. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett bérbevételi kérelem elbírálására
3.2. Őszi Napsugár Idősgondozó Közhasznú Alapítvány bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 9. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.3. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
3.4. ………………… adószámmal rendelkező magánszemély, magánszemély, valamint a Bodler Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Német utca 21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.5. A MOZA Kft. bérlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.6. SUKIFOOD Kft. és az ARTISAN 2011 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 59. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.7. …………………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú garázs helyiségre
3.8. ………………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bíró L. u. 30-32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.9. Fényes Zoltánné bérlő és leánya Fényes Anna egyéni vállalkozó bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében
3.10. A Hungarian Intertourist Souvenir Kft. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Rozgonyi u. 2-6. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.11. ………………… bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 86. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.12. A Budapest VIII. kerület, József krt. 18. (Bacsó Béla utca felőli bejárat) szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett három kérelem ügye
3.13. Botos Zsuzsanna egyéni vállalkozó bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 10/B. alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.15. A Metallorg Bt. peren kívüli egyezségi ajánlata a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 22. szám alatti helyiség tartozása vonatkozásában
3.16. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
3.17. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
3.18. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2016. évben a közszolgáltatási szerződés keretében elvégzett beruházások/felújítások elszámolása, térítés nélküli átadása
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Fellebbezés Délegyháza Község Önkormányzat polgármesterének 2600-2/2017. ügyiratszámú határozata ellen, néhai ………………………… köztemetési költség megtérítésének elutasítása ügyében (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.2. Javaslat az „Irodatechnikai berendezések bérlése, teljes körű karbantartása és az ezekhez kapcsolódó szoftver bérlése” tárgyú közbeszerzési eljárásban közbenső döntés meghozatalára
4.3. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 276/2017. (IV.10.) számú határozatának módosítására
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület,…………………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………..……………………… szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………..szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………………… szám alatti bérlemény csereszerződésének jóváhagyására
4.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest………………………………..
4.10. Javaslat az „LNR-E/2017. típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok