Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. május 8.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat a TÉR_KÖZ „A” jelű pályázat Európa Belvárosa Program III. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára
1.4. Javaslat a TÉR_KÖZ „B” jelű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.5. Javaslat a Gyermekbarát város koncepció megvalósítására Józsefvárosban
1.6. Javaslat a Versenyeztetési Szabályzat elfogadására
1.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 15. cím alatt található ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-61. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására
1.9. Javaslat a 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat Galéria negyed kialakításával kapcsolatos módosítására
1.10. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával vízvezeték hálózat átadásáról szóló megállapodás megkötésére
1.11. Javaslat erdei iskolával kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.12. Javaslat a Törökbecse utca telekosztására
1.13. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
1.14. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
1.15. Javaslat családok átmeneti otthona kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.16. Javaslat a 2017. évi alapítványi pályázatok elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.17. Javaslat Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló rendeletek megalkotására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.18. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 64. szám alatti ingatlan villamos energia ellátás létesítéséhez
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 31-35. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásához
2.4. Javaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem VIII. Ludovika Fesztivál megrendezésével kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Rév8 Zrt. működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. A Budapest VIII. kerület, Baross u. 21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett két kérelem ügye
4.2. Hankó Józsefné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca 2/a. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.3. ………………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 17/A. fsz. 1. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.4. Kudron Anna egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szilágyi utca 5. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.5. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, Baross utca 98. szám alatt található ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
5.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Hungária körút ………………..
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok