Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. május 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Kis-Stáció utca – Vajdahunyad utca – Nap utca közvilágítási kábel rekonstrukcióhoz
1.3. Javaslat az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. ……………… magánszemély (HB-859/2016) bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Illés u. 36. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.2. INTREPID-START Kft. és a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 16. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre
2.3. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
2.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám alatti telek elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
2.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca 39. szám alatti telek elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
2.6. Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésére
2.7. A HARMINCKETTESBURGER Kft. bérlő kérelme a Budapest VIII. kerület, Harminckettesek tere 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ……………... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
3.2. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények módosítására
3.3. Javaslat az Új Teleki téri Piac H3 jelű üzlethelyiség bérleti jogának folytatásáról szóló döntés meghozatalára
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok