Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. május 29.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 38-42. szám víz- és csatornabekötés kiépítéséhez
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Práter utca 45-47. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátásához
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. számú ingatlanra leágazó gázvezeték építéséhez
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. ……………….. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 22-24. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló garázs helyiség vonatkozásában
2.2. …………………….. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 33-35. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló garázs helyiség vonatkozásában
2.3. Javaslat a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség újbóli bérbeadás iránti kérelme kedvezményes bérleti díjon történő engedélyezésére a 2017. évre
2.4. 3H Segítő Közhasznú Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Corvin köz 4. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
2.5. NETKER 2004 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Hungária krt. 32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre
2.6. NAGYCÉG Üveges és Képkeretező Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 26. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
2.7. A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 32/B. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonosi döntés visszavonása
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (folytatás)
3.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca ………………...
3.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, József utca …………………….
3.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, József utca …………………..
3.4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca …………………..
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok