Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. július 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Közbeszerzések
1.1. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2. Beszerzések
2.1. Javaslat a „Térfigyelő kamerák tápellátás helyreállítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat „Józsefváros Smart City Stratégiájának kidolgozása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.3. Javaslat a „Háziorvosi lakás felújítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Javaslat a Corvin sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról szóló megállapodás módosítására
3.2. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Gyermekbarát város projekt VIII. kerületi megvalósításához
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 28-30. számú ingatlanra kapubehajtó kiépítéséhez
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca – Bláthy Ottó utca terelősziget és gyalogos átvezetés építéséhez
3.6. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
3.7. Javaslat hőszolgáltatási szerződés módosítására
3.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rigó utca 3. számú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat az Új Teleki téri Piac I/2 jelű üzlethelyiségének albérletbe adásához való bérbeadói hozzájárulásra
4.2. MAJNA-SPED Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.3. SÁRKÖZI JÓZSEFNÉ egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.4. HANKÓ JÓZSEFNÉ egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a 35144/1/A/20 hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca 2/a. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.5. Valami Produktív Bt. bérlő telephely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Vas u. 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a „Rögtön Jövök” projektben történő újbóli részvételről
4.7. Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati eljárás keretében történő bérbeadására
4.8. A Budapest VIII. kerület Népszínház u. 57. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett két kérelem ügye
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 5. szám alatti, földszinti gépkocsi tároló elidegenítésére
4.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca ……….. és Budapest VIII. kerület, Salgótarjáni utca …………... szám alatti lakások elidegenítésével kapcsolatos eladási ajánlat jóváhagyására eseti döntés alapján
4.11. Javaslat ………………. és …………. Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. ……………... szám alatti ingatlanra vonatkozó ajánlatának elutasítására
4.12. Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. bérlő és a THEATRUM Színházi Ügynökség Kft. közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 6. és 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségek tekintetében
4.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 26., 28., 30. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú telekingatlanok nyilvános pályázaton történő együttes bérbeadására
4.14. Javaslat a Montír-Coop Kft. ajánlatának figyelembevételével a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 38. szám alatti telekre fennálló kötbértartozás rendezésére vonatkozóan
4.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Festetics György u. 9. szám alatt található telekhez kapcsolódó kötbérfizetési kötelezettség halasztás jóváhagyására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat fénymásoló berendezések bérleti és karbantartási szerződésének felmondására
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. ……………... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
6.2. Javaslat a Budapest VIII kerület, Szigony utca ………………. szám alatti lakásra vonatkozóan …………… bérlő által indított 11.P.51.208/2017 számú peres eljárás megszüntetéséről és a bérleti jogviszonyának pénzbeli megváltásáról szóló megállapodás jóváhagyása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok