Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. augusztus 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Puskin utca 4. szám alatti ingatlanra kapubehajtók kiépítéséhez
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 4. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásához
1.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utcában vízvezeték rekonstrukció elvégzéséhez
1.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 27. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetéséhez
1.6. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utcában vízvezeték rekonstrukció elvégzéséhez
1.7. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 26. számú ingatlan vízbekötés kiépítéséhez, meglévő megszüntetéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 25. szám alatt található telek elidegenítésére vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
2.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca 14. szám alatt található telek elidegenítésére vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
2.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 11. és 13. szám alatt található ingatlanok elidegenítésére vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
2.4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca ……………...
2.5. Javaslat három darab közszolgálati célra kijelölt lakás bérbeadására a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ dolgozói részére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.6. Javaslat az Orient-Cash Kft. bérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelmének elbírálására a Budapest VIII. kerület, Üllői út 46. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
2.7. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
2.8. A ”Reményi Ede” Cigányzenész Szövetség bérlő székhely bejegyeztetés engedélyezési kérelme a Budapest VIII. kerület, Szilágyi u. 1/B. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
2.9. P. Zs. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 13. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
2.10. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2016. és 2017. évre történő engedélyezésére (10 db szervezet)
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Értékpapír számla szerződés megszüntetése
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin utca …………….. számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.2. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (Nagytemplom utca ………………. elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. ……………… szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok