Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. szeptember 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Közbeszerzések
1.1. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntések meghozatalára
2. Beszerzések
2.1. Javaslat a „Sophos tűzfal licenc meghosszabbítás” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat a „Köztemetéshez kapcsolódóan az elhunyt hamvainak temetési helyre történő elhelyezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3.2. Javaslat a Rental Assistance Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettség saját tulajdonú parkolóban történő teljesítésére vonatkozó kérelmének elbírálására
3.3. Javaslat ………………… gépjármű-elhelyezési kötelezettségének saját tulajdonú parkolóban történő teljesítésére vonatkozó kérelem elbírálására
3.4. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat székhelyhasználathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására az Új Teleki téri Piac A/3-as üzlethelyisége vonatkozásában
4.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca ………………..
4.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér ……………………...
4.4. A Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca ………………... szám alatti lakás elidegenítésére vonatkozó határozat javítása
4.5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca ………………...
4.6. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Víg utca ……………………...
4.7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, Magdolna utca …………………...
4.8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca ………………….
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarjáni utca ... (Szemafor utca ...) ……………... szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására eseti döntés alapján
4.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca ……………... szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására eseti döntés alapján
4.11. A Budapest VIII. kerület, József körút ……………. szám alatti, …………….. helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
4.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 46. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett két kérelem ügyének elbírálására
4.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó u. 27. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.14. Patály Miklósné egyéni vállalkozó bérlő kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 36. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 27. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett három kérelem ügyének elbírálására és pályázat kiírására
4.16. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca ………………... szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat kulturális támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. A Wall Plus Bt. peren kívüli egyezségi ajánlata a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 39. szám alatti helyiség vonatkozásában
6.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. ………………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok