Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. október 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára
1.2. Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosítására
1.3. Javaslat a másodbeépítésű térfigyelő kamerák lakóépületekben történő üzemeltetésére
1.4. Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
1.5. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
1.6. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
1.7. Javaslat Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítására
1.8. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.9. Javaslat a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat módosítására
1.10. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda beszámolójának elfogadására
1.11. Javaslat készülék beszerzésére az Országos Mentőszolgálat részére
1.12. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Budapesti Gazdasági Egyetemmel
1.13. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására és a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság alelnökének megválasztására
1.14. Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
1.15. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat fenyőfa és karácsonyi-szilveszteri árusítási helyszínek kijelölésére
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 122B tömb I. ütem, Bókay János utcai kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 39. szám alatti épület optikai kábel hálózatának kiépítéséhez
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 3-5. számú ingatlan víz- és csatornabekötés kiépítéséhez
2.6. A VANTAP Hungária Kft. jogutódlási kérelmének elbírálása gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szerződés tárgyában
2.7. Javaslat ………………….. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat az Új Teleki téri Piac G1 és G3 jelű üzlethelyiségekre vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetésére, valamint pályázati felhívás kiírására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.2. Javaslat Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. szám alatt található 8. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
3.3. Javaslat Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 8. szám alatti ingatlan udvarán lévő 1. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
3.4. Javaslat Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 8. szám alatti ingatlan udvarán lévő 4. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
3.5. Sami Info Trade Kft. bérlő és IGUANA IT Kft. bérleti jog átruházásához való hozzájárulás iránti közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Krúdy utca 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
3.6. A Gyopár Sport Üdülési-, Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 59. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.7. Lakatos Ferencné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.8. Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarjáni utca ……………... szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására eseti döntés alapján
3.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 26. szám alatti épület korábbi bérlőinek visszaköltöztetésére és a bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatti ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis utca 12-14. szám alatti helyiségre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kiss József u. ………………….. számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása tárgyában (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok