Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. november 13.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Práter utca 73. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásához
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás érvényességének meghosszabbítása a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 13. számú ingatlan víz- és csatornabekötés kiépítéséhez
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. A Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetségének bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 3/a. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti utcai bejáratú, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában a Józsefvárosi Református Egyházközség (Találkozási Pont Református Közössége) részére kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadásra
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Javaslat telekosztási ügyben fellebbezés benyújtására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Tájékoztatók
4.1. Tájékoztató a Nagy Fuvaros u. 26. szám alatti lakóépületről
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út …………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
5.2. Javaslat négy kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
5.3. Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
5.4. Körúti Korzó Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József utca 15-17. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
5.5. …………….. magánszemély és a H3 Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 12. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. ……………. szám alatti és a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. …………... szám alatti önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének jóváhagyására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok