Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2017. november 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Práter utca 73. szám alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához
1.3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 3/A. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott időre történő bérbeadására
2.2. SAYED PARVIZ Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 20. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
2.3. Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő, Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5. szám és Vas u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat újbóli kiírására
2.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 27. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására és új pályázat kiírására
2.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7. szám, valamint a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9. szám alatt található telek együttes elidegenítésére vonatkozó 2 fordulós pályázat eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 10-12. földszint 15. szám alatti ingatlan nyilvános, egyfordulós pályázaton történő értékesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.7. Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésére
2.8. Javaslat az „LNR-E/2/2017. típusú”, valamint a „DH/2017. típusú” bérlakás pályázatok kiírására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok