Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. január 22.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat „Józsefvárosi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat „Multi funkciós munkagép beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Javaslat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi térfigyelő rendszer bővítéséhez
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin Plaza bejáratainak védelmét biztosító pollerek telepítéséhez
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára
3.2. A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.3. A Flor-Store Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4. Egyéb előterjesztések
4.1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Menta Trio Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross utca 21. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-7-9. szám alatti telken található gépkocsi-beálló bérbeadására
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 47. szám alatti ingatlan udvarán lévő 5. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
5.4. ………………. bérleti jogviszony helyreállítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Őr u. 9. II. emelet 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
5.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel u. ……………….. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. ………………... szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetésére
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés u. …………………….. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok