Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. január 29.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Dobozi utca felújításához (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca 6. szám kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez
1.4. Javaslat köztisztasággal kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.5. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi Üzleti tervének elfogadására
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. LKHAMSUREN OTGONJARGAL egyéni vállalkozó új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
2.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 10-12. földszint 15. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
2.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 25. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
2.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 41. szám alatt található 5. és 6. számú gépkocsi-beállók bérbeadására
2.5. …………………. adószámmal rendelkező magánszemély és a Mindspace Nonprofit Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Javaslat drogellenes program támogatásának befogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.2. Javaslat fellebbezési jogról való lemondásra
3.3. Javaslat ügyfélként való bejelentkezésre egyes építésügyi hatósági eljárásokban
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4.2. Napra-Forgó Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 18. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 9-11. szám alatti ingatlan udvarán lévő 15. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. szám alatti telken található 8. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
4.5. A Budapest VIII. kerület, Illés utca 34. szám alatti pinceszinti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt raktárhelyiség elidegenítése
4.6. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Kálvária utca ……………………. (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok