Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. március 5.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat „Informatikai eszköz- kellék- licensz beszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a Hungarofest Nonprofit Kft. 1848-49-es forradalom és szabadságharc
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 22. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
2.4. Javaslat gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjának elengedésére
2.5. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nek a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” végrehajtásával kapcsolatos Feladat-ellátási szerződésének a jóváhagyása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. A Budapest VIII. kerület, Corvin köz 4. szám alatti, földszinti és pinceszinti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt helyiség elidegenítése (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.2. A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 21. földszint 3. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
3.3. Álom-Autó Shop Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 17. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 40. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú teremgarázsban kialakított 1. és 2. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
3.6. Az EBONI 2000 Kft. és a J & G BROTHER Kft. közös kérelme bérlőtársi jogviszony megszüntetésére a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 7-13. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 26. szám alatti, 36195 hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Szigony u. 28. szám alatti, 36196 hrsz.-ú, valamint a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 30. szám alatti, 36197 hrsz.-ú ingatlanok együttes értékesítésére kiírt, nyilvános, kétfordulós pályázat eredményének megállapítására
3.8. Javaslat az Új Teleki téri Piac I/2 jelű üzlethelyiségének albérletbe adásához való bérbeadói hozzájárulásra
3.9. Bérleti jog átruházásához való hozzájárulás iránti közös kérelem a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 21. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.10. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
4. Egyéb előterjesztések
4.1. Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.2. Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megkötésére
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat néhai …………. köztemetési költségének elengedésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.5. Javaslat kártérítési igény elbírálására
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatti ingatlanra vonatkozó döntések meghozatalára
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. szám alatti telken található 7. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
5.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca ... (Szemafor utca ...) ……….. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására eseti döntés alapján
5.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Szilágyi utca ……………...
5.10. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca ……………….
5.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Práter utca …………….
5.12. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, József utca ……………..
5.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. ………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban a forgalmi érték különbözet összegének elengedésére
5.14. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. …………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok