Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. március 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat az „Emelt szintű mérnök informatikai támogatás-szolgáltatás” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.2. Javaslat az „Országgyűlési képviselők 2018. évi választásával kapcsolatos szállítási, rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 19. számú ingatlanra gázelosztó vezeték kiépítéséhez
2.3. Javaslat a Corvin sétány 6. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szerződés módosítására (HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
2.4. Javaslat a káptalanfüredi gyermek-és utánpótlás tábor fejlesztése tárgyában döntés meghozatalára (HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
2.5. Javaslat a „Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek-és utánpótlás tábor tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 24. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 46. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 27. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 63. szám alatti önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
3.5. Gerenday Tímea egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szilágyi u. 5. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.6. A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 21. földszint 4. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése
3.7. Javaslat az Új Teleki téri Piac L/2 jelű üzlethelyiségének albérletbe adásához való bérbeadói hozzájárulásra
4. Egyéb előterjesztések
4.1. Javaslat Ovi-Sport Pályájához tartozó árnyékoló háló beszerzésére kiírt pályázat benyújtására
4.2. Javaslat defibrillátor beszerzésére kiírt pályázat benyújtására
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat néhai ………………. köztemetési költségének elengedésére
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mária u……………….. szám alatti és tetőtéri ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.3. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca … szám alatti épületben lévő lakásokra vonatkozó adásvételi előszerződések megkötésére
5.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív u. ... és ... szám alatti épületben lévő lakásokra vonatkozó adásvételi előszerződések megkötésére
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarjáni utca ... szám alatti épületben lévő lakásokra vonatkozó adásvételi előszerződések megkötésére
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Orczy tér …………. szám alatti és a Budapest XIII. kerület, Váci út ………………. szám alatti önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének jóváhagyására
5.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. …………... szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
5.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. ………….. szám alatti önkormányzati bérlemény és a 3532 Miskolc, ……………. szám alatti magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének jóváhagyására
5.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú teremgarázsban kialakított 8. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
5.11. Bérbevételi kérelem a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 7. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
5.12. Javaslat az „LNR-E/2/2017.” típusú, valamint a „DH/2017. típusú” bérlakás pályázatok eredményének megállapítására
5.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kiss József u. …………………. szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében (HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok