Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. április 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Golgota úti csatorna rekonstrukció elvégzéséhez
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 36. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 16. – Auróra utca 17. szám közötti ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozások kiépítéséhez
1.5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerületben járdaszakaszok és útszegélyek felújítási munkálatainak elvégzéséhez
1.6. Javaslat „Multifunkciós munkagép beszerzéséhez” kapcsolódó kötbér elengedésére
1.7. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára
1.8. Javaslat a 2018. évi kerületi köztisztasági program keretén belül megvalósítandó utcai nagytakarítások végrehajtásával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
1.9. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok bérlői által felhalmozott helytállási kötelezettségből eredő távhő-díj hátralékok rendezésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésére
2.3. Javaslat az Új Teleki téri Piac H1 jelű üzlethelyiség bérleti jogának átruházására
2.4. Javaslat az Új Teleki téri Piac J3 jelű üzlethelyiségére vonatkozó pályázati felhívás eredményének megállapítására
2.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
2.6. A RAUF Műszaki Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 24. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
2.7. A Vuk és Tás Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Corvin köz 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3. Egyéb előterjesztések
3.1. A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium átszervezésének véleményezése (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat bankszámlaszerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vas u. 14. szám alatti, földszinti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.3. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (Tömő utca ………………... számú ingatlan) elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. ………………. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó u. ………………. szám alatti bérlemény értékegyeztetéssel történő ingatlan csereszerződésének jóváhagyására
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 20. földszint 3. szám alatti házfelügyelői szolgálati lakásba történő bérlő-kijelölésre
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 15. földszint 8. szám alatti házfelügyelői szolgálati lakásba történő bérlő-kijelölésre
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. ……………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a forgalmi érték különbözet összegének elengedésére
4.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Práter utca ……………………….
4.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tbiliszi tér ……………. (Hungária krt. ……………...) szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
4.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kenyérmező u. 3/A. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
4.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 11. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok